Masáže

První návštěva

Článků na téma „ Co Vás čeká při první návštěvě masáže“ je na internetu dost. Já ale nechci tyto texty opisovat. V krátkosti se pokusím popsat  své zkušenosti a doporučení.

Ještě než navštívíte masážní salón pečlivě zvolte masážní techniku. Vybírejte dle svých potřeb, nebo konkrétních obtíží. Před první návštěvou  je doporučeno, aby jste se obeznámili s kontraindikacemi příslušné masážní techniky. Osobní hygiena před masáží je samozřejmostí, u masáží prováděných na obličeji je u žen vhodné odlíčení obličeje.

Masážní studio si vybírejte velice pečlivě! V dnešní době je na trhu spousta „masérů“, kterým nejde o nic jiného, než o zisk. Nejenom že nedodrží deklarovaný čas masáže, ale i kvalita provedení jednotlivých hmatů je v některých případech pochybná.

Před zahájením  masáže masér provede krátký pohovor za účelem zjištění, co klienta na masáž přivádí  ( někdo hledá relaxaci, jiný potřebuje ulevit od konkrétní boleti). Ptá se také  na  aktuální zdravotní stav, aby vyloučil kontraindikace. S klientem/-tkou se domluví, pokud  je něco nepříjemné, nebo je některý hmat bolestivý, ať mu to bez obav řekne. Pokud jste ještě některou masážní techniku neabsolvoval/-la, masér Vám objasní celý postup masáže. Poté opustí prostor, aby klient mohl nerušeně ulehnout na lehátko. Je-li klient/-ka připraven, zahájí masáž. Jakmile masáž ukončí, opustí místnost, jste so mohl/-la mohl nerušeně obléct.

 

Co jsou kontraindikace ?

Před zahájením masáže, by měl každý masér zjistit vhodnou formou  zdali se klient nenachází ve stavu, který brání provedení masáže. V případě indikace kontraindikací se masáž nedoporučuje. Kontraindikací tedy rozumíme stav pacienta, kdy masáž nelze z nějakého, především zdravotního důvodu provádět.

Každá masážní technika má své specifické kontraindikace. K obecním kontraindikacím lze přiřadit zejména:

  •  stavy vyčerpanosti
  •  horečnaté stavy
  •  kožní nemoci nebo porušení integrity kůže většího rozsahu
  •  nemoci srdce a ledvin
  •  potíže s krevním tlakem
  •  onemocnění karcinogenního charakteru   atd.

Ještě než navštívíte maséra s úmyslem vyzkoušet nějakou novou masážní techniku, , kterou jste ještě neabsolvovali,  je dobré se obeznámit s konkrétními kontraindikacemi. Můžete tak předejít případným „nedorozuměním“.

Podívejte se na krátké video o masážích !

Kontakt
K zaslání správy odešlete Kontaktní formulář
Zajímavé stránky

Je mi líto, nyní na žádnou stránku neodkazuji

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde